Gepubliceerd op 15-05-2020

Christelijke spiritualiteit

De Theologische Universiteit Kampen biedt een masteropleiding over Christelijke spiritualiteit, waarin geloofservaring en de beoefening van de omgang met God het hart vormen.

Want ook christenen zijn vandaag op zoek naar persoonlijke ontwikkeling, verdieping, intensiever waarnemen, breder ervaren, heelheid, echte aandacht en innerlijke rust. In de samenleving kom je spiritualiteit tegen in verschillende maatschappelijke sectoren als zorg, hulpverlening, arbeid, en organisatiekunde. Veel mensen zijn uitgekeken op het vluchtige waarnemen en ervaren en verlangen naar geestelijke verdieping, intensere beleving en een verbinding met het hogere.

Pastoraat in coronatijd
De webinars voor pastors, kerkelijk werkers, kringleden en gemeenteleden over pastoraat in coronatijd zijn een groot succes. Aan de eerste 2 webinars hebben meer dan 100 mensen deelgenomen. Het 3e webinar is op 27 mei en gaat over samenlevingspastoraat. Dit is een samenwerking tussen PTHU, TU kampen, Protestantse Kerk, GKV en NGK. Meer info op weetwatjegelooft/webinars.