Datum:11-04-2021

KoepelkerkOnline 11 april 2021

Locatie: Koepelkerk Online

Datum: 11-04-2021

Tijd: 10:00

KoepelkerkOnline

Voorganger: gemeentespreker

Welkom bij de Koepelkerk Online dienst van 11 April 2021

De collecte is vandaag voor Stichting Present. 

U kunt uw gift overmaken op https://www.koepelkerk.nl/donatie/

================================================

Liturgie 11 april 2021

Voorganger: Wouter Krol

Lucas 24: 13 – 35   Emmaüsgangers

Dienstleider: Arjen Veenstra

Bijbellezer: Mieke Hilvers

Collecte: stichting Present11 Apr

18 Apr

25 Apr