Gepubliceerd op 12-03-2020

Maatregelen in verband met coronacrisis

Het kabinet heeft in de afgelopen week verscherpte maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Deze maatregelen hebben ook effect op ons als gemeente.

We hebben hierover als Bestuursteam met elkaar gesproken en zijn met betrekking tot onze verantwoordelijkheid naar elkaar en de gemeente toe, maar ook naar ons land dat op dit moment in een crisissituatie zit, tot de volgende conclusie gekomen. 

We hebben in de eerste plaats een zorgplicht naar elkaar als gemeenteleden toe. Maar daarnaast hebben we ook een zorgplicht naar de rest van Nederland. Om mee te helpen het virus te beperken waar dit mogelijk is en er op die manier voor te zorgen dat nu de noodzakelijke zorg in de ziekenhuizen niet vergroot wordt. 

Zo zijn wij tot de volgende conclusies en maatregelen gekomen voor in ieder geval de komende 3 weken tot 1 april.

 1. Alle samenkomsten die vanuit de kerkraad, commissies of taakgroepen worden georganiseerd worden met ingang van heden geannuleerd tot in ieder geval 1 april. Dit betreft de samenkomsten op de zondagen, maar ook bijvoorbeeld de contactmorgen, catechisaties, het bijeenroepen van koepels, United, etc...
   
 2. We roepen u als gemeentelid op om het sociale, (fysieke) contact, waar mogelijk, met elkaar te beperken. Tegelijk zoeken we juist in deze periode naar verbinding en vraagt omzien naar kwetsbaren in en buiten de gemeente extra onze aandacht. Houdt hierbij rekening met de geldende adviezen en maatregelen die de overheid aanreikt voor het persoonlijk contact.  Wij raden u aan om de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM te lezen en op basis daarvan uw eigen afwegingen te maken: 
  Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken.
   
 3. We roepen u op tot intensief gebed voor iedereen die door de verspreiding van het coronavirus wordt getroffen door ziekte of overlijden. En ook voor alle instanties die nu de verantwoordelijkheid hebben om het virus en de consequenties daarvan te beperken.
   
 4. Ondanks de fysieke afstand vinden we het mooi om op zondag God te zoeken met elkaar. Daarom worden de samenkomsten op de zondagochtend via het internet uitgezonden. We zullen hier zo goed mogelijk vorm aan proberen te geven binnen de mogelijkheden die er zijn. De dienst start om 10.00 uur en wordt gestreamd via deze link. In overleg met de Kruiskerk hebben we besloten dat de middagdiensten zullen vervallen in de komende periode en ook niet gestreamd zullen worden.
   
 5. Avondmaal en de bevestiging van de ambtsdragers zal voorlopig niet doorgaan totdat we elkaar weer in de Koepelkerk zullen ontmoeten.
   
 6. Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezoeker en/of bezochte niet lijdt aan het coronavirus. Mocht dat wel het geval zijn dan is het wijs, zolang het om de milde variant gaat en als er contact moet zijn, dit even te beperken tot de telefoon. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg.

We houden u in de komende periode zo goed mogelijk op de hoogte!

Namens de Kerkraad | Cornelis Hamstra, Arjen Veenstra en Freddi Bouwman